Maria Siwiec

Image

    Maria Siwiec

    INDEPENDENCE

    Maria Siwiec urodziła się w 1959 roku koło Przysuchy w niezwykłym muzycznie mikroregionie Kajoków. Od najmłodszych lat śpiewała – najpierw ze swoim ojcem i siostrami, potem jako druhna na oczepinach. Od 1980 roku występowała w zespole „Zakukała kukułeczka” z Gałek Rusinowskich. Później, w 2012 roku założyła zespół „Gołcunecki”. Prowadzi warsztaty śpiewu. W roku 2014 była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Maria Siwiec jest laureatką 40. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" 2015 w kategoria I. dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego.